سیدعباس موسوی گفت: متاسفانه به جای رژیم سعودی به عنوان بانک مرکزی تروریسم و رژیم صهیونیستی به عنوان یک تروریست دولتی نام ایران در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۸
سیدعباس موسوی گفت: متاسفانه به جای رژیم سعودی به عنوان بانک مرکزی تروریسم و رژیم صهیونیستی به عنوان یک تروریست دولتی نام ایران در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۸
۰

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به قرار گرفتن نان ایران در لیست سیاه کارگروه مالی fatf گفت: ما از دو سال و نیم گذشته تمامی مصوبات که مرتبط با کار گروه مالی اقدام مشترک موسوم به fatf بوده را اجرا کرده‌ایم.

وی افزود: سازوکار‌های بین المللی دارای برخی ویژگی‌های مثبت و در عین حال برخی ویژگی‌های منفی هستند که قرار دادن ایران در لیست سیاه نیز یکی از ویژگی‌های منفی این سازوکار است. علی رغم اجرای تمامی مقررات این سازکار به ویژه در حوزه مبارزه با پولشویی، ولی fatf ایران را در لیست سیاه خود قرار داد که متاسفانه این مسئله از سیاسی کاری‌های حاکم در مکانیزم‌های بین الملل است که از سوی برخی کشور‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا و رژیم عربستان و رژیم سعودی سر میزند.

موسوی گفت: عربستان به عنوان بانک مرکزی تروریسم و رژیم صهیونیستی به عنوان یک تروریست دولتی بدترین جنایت‌ها و بدترین حمایت‌ها را از سازمان‌های تروریستی جهان انجام داده‌اند، ولی در نقطه مقابل جمهوری اسلامی نهایت شفافیت مالی را دارد، ولی متاسفانه شاهد هستیم که این ایران است که در لیست سیاه این کارگروه قرار می‌گیرد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50