دادگاه فدرال آمریکا حکم داد که هوآوی نمی‌تواند به دلیل اقدام دولت آمریکا در ممنوع کردن امضای قرارداد‌های فدرال با این شرکت از دولت آمریکا شکایت کند.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹
۰

آموس مازانت، قاضی دادگاه منطقه شرقی ایالت تگزاس، شب گذشته اعلام کرد که دولت ترامپ در تحریم هوآوی و استفاده از قانون اختیار دفاع ملی بر اساس قانون اساسی عمل کرده است.

هوآوی مدعی بود که ماده ۸۸۹ این قانون که برای سال ۲۰۱۹ است و به صورت کاملا شفاف سازمان‌های فدرال آمریکا را از خرید تجهیزات از دو شرکت هوآوی و ZTE چین بر حذر می‌دارد خلاف قانون اساسی این کشور است.

بر اساس رأی دادگاه، هوآوی می‌تواند با هر شرکت آمریکایی و اشخاص حقیقی در این کشور به همراه دیگر کشور‌های جهان تعامل تجاری داشته باشد.

دادگاه همچنین اعلام کرده است اقدامات آمریکا علیه هوآوی دائمی نیست و در صورتی که سازمان اطلاعات آمریکا تهدید‌های موجود که توسط هوآوی علیه آمریکا وجود دارد را رفع شده ببیند می‌تواند آن‌ها را لغو کند.

سخنگوی هوآوی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت از تصمیم دادگاه متاسف است و دولت آمریکا با اقدامات خود حقوق هوآوی بر اساس قانون اساسی را زیر سؤال برده است.

هوآوی گفته است همچنان با اقدامات قانونی علیه دولت آمریکا ادامه خواهد داد.

دادگاه فدرال آمریکا حکم داد که هوآوی نمی‌تواند به دلیل اقدام دولت آمریکا در ممنوع کردن امضای قرارداد‌های فدرال با این شرکت از دولت آمریکا شکایت کند.

آموس مازانت، قاضی دادگاه منطقه شرقی ایالت تگزاس، شب گذشته اعلام کرد که دولت ترامپ در تحریم هوآوی و استفاده از قانون اختیار دفاع ملی بر اساس قانون اساسی عمل کرده است.

هوآوی مدعی بود که ماده ۸۸۹ این قانون که برای سال ۲۰۱۹ است و به صورت کاملا شفاف سازمان‌های فدرال آمریکا را از خرید تجهیزات از دو شرکت هوآوی و ZTE چین بر حذر می‌دارد خلاف قانون اساسی این کشور است.

بر اساس رأی دادگاه، هوآوی می‌تواند با هر شرکت آمریکایی و اشخاص حقیقی در این کشور به همراه دیگر کشور‌های جهان تعامل تجاری داشته باشد.

دادگاه همچنین اعلام کرده است اقدامات آمریکا علیه هوآوی دائمی نیست و در صورتی که سازمان اطلاعات آمریکا تهدید‌های موجود که توسط هوآوی علیه آمریکا وجود دارد را رفع شده ببیند می‌تواند آن‌ها را لغو کند.

سخنگوی هوآوی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت از تصمیم دادگاه متاسف است و دولت آمریکا با اقدامات خود حقوق هوآوی بر اساس قانون اساسی را زیر سؤال برده است.

هوآوی گفته است همچنان با اقدامات قانونی علیه دولت آمریکا ادامه خواهد داد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید