برچسب ها - امریکا
در نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل:
کد خبر: ۶۹۳۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


کد خبر: ۶۹۳۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


کد خبر: ۶۹۳۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


کد خبر: ۶۹۳۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


کد خبر: ۶۹۳۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


کد خبر: ۶۹۳۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


کد خبر: ۶۹۳۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


کد خبر: ۶۹۳۰۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


کد خبر: ۶۹۲۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


کد خبر: ۶۹۲۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


آخرین اخبار