پس از بارش برف و باران در چند روز اخیر، وضعیت آب و هوای کشور را از زبان کارشناس هواشناسی مشاهده می‌کنید.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴
پس از بارش برف و باران در چند روز اخیر، وضعیت آب و هوای کشور را از زبان کارشناس هواشناسی مشاهده می‌کنید.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴
۰