دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل با اشاره به تحریم رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت: ترامپِ تروریست با تحریم وی، علم را تحریم می‌کند اما قطعا پیشرفت هسته‌ای ایران با قدرت ادامه می‌یابد.
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۶
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل با اشاره به تحریم رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت: ترامپِ تروریست با تحریم وی، علم را تحریم می‌کند اما قطعا پیشرفت هسته‌ای ایران با قدرت ادامه می‌یابد.
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۶
۰
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به تحریم علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از سوی آمریکا، نوشت: صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از بزرگترین دانشمندان هسته‌ای جهان است که توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته‌ای را در ایران و جهان اسلام با شایستگی پیگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه ترامپ تروریست با تحریم وی، علم را تحریم می‌کند، تاکید کرد: بی‌تردید پیشرفت هسته‌ای ایران با قدرت ادامه می‌یابد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو