سیدعلی مفاخریان شهردار منطقه9‌در گفت و گو با «صما»:
کارهای نرم افزاری مانند مناسب سازی ایستگاه های بی آرتی برای نابینایان، نصب تابلوهای بریل برای راهنمایی آن ها و اقداماتی از این قبیل نیز انجام شده که می تواند از مصداق های شعار« تهران شهری برای همه» باشد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۱
کارهای نرم افزاری مانند مناسب سازی ایستگاه های بی آرتی برای نابینایان، نصب تابلوهای بریل برای راهنمایی آن ها و اقداماتی از این قبیل نیز انجام شده که می تواند از مصداق های شعار« تهران شهری برای همه» باشد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۱
۰

ضرورت خروج از بحران آلودگی هوای تهران در گرو گسترش فضای سبز است

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو