پیشنهاد پارسینه
نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد زمانی که گاو‌ها از خود سروصدا درمی‌آورند، باید به دقت به اصوات آن‌ها گوش کرد؛ علت این است که هر یک از آن‌ها معنای خاصی دارند.
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
۰
برخلاف آنچه تصور می‌شود، صدای هر گاو منحصر و مختص خود این حیوان است و آن‌ها از این طریق در موقعیت‌های مختلف اصوات متفاوتی را از خود خارج می‌کنند که بیان‌کننده عواطف و احساسات آن‌ها است.

گاو‌ها حیواناتی اجتماعی هستند که در قالب گله‌های بزرگ زندگی می‌کنند، اما تعامل‌ها و ارتباطات شفاهی آن‌ها از طریق اصواتی که از خود خارج می‌کنند کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دانشمندان استرالیایی می‌گویند برخی اصواتی که گاو‌ها از خود خارج می‌کنند، ماهیتی مثبت دارد که نشانه رضایت آن‌ها از غذایی است که خورده‌اند یا کیفیت مناسب روابط عاطفی آن‌ها است. در مقابل اگر آن‌ها تغذیه مناسبی نداشته باشند یا مورد کم توجهی یا بی‌توجهی سایر گاو‌ها قرار بگیرند، از خود اصواتی خارج می‌کنند که نشانه نارضایتی آنهاست.

برای انجام این بررسی ۳۳۳ صدای مختلف ۱۳ گاو ضبط شده و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص شد ابراز احساسات مثبت گاو‌ها بیشتر از ابراز احساسات منفی آنهاست.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو