پیشنهاد پارسینه
ماه گرفتگی قمری ژانویه ۲۰۲۰ روز جمعه رخ داد؛ طبق زمان و تاریخ، ماه گرفتگی از ساعت ۱۰:۳۷ بعد از ظهر IST در تاریخ ۱۰ ژانویه تا ۲:۴۲ صبح IST در ۱۱ ژانویه ادامه داشت. ناسا اصطلاح «گرگ ماه گرفتگی» را برای این رویداد آسمانی ابداع کرده است و این بار در هند قابل مشاهده بود. در واقع کشور‌های آسیا، آفریقا و اروپا نیز قادر به مشاهده ماه گرفتگی بودند و مدت زمان کل آن ۴ ساعت و ۵ دقیقه تعیین شد. این نخستین مورد از چهار ماه گرفتگی قمری بود که امسال قرار است رخ دهد.
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۰
۰

تصاویری از نخستین ماه گرفتگی زیبای ۲۰۲۰

تصاویری از نخستین ماه گرفتگی زیبای ۲۰۲۰

تصاویری از نخستین ماه گرفتگی زیبای ۲۰۲۰

تصاویری از نخستین ماه گرفتگی زیبای ۲۰۲۰

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو