ویدیو/ طنین فریاد مرگ بر امریکا در لندن در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
پارسینه: شمار زيادی از مسلمانان و حاميان جبهه مقاومت با شعار مرگ بر امریکا ومرگ بر اسراییل و سلیمانی و ابومهندس شهادتت مبارک در مركز اسلامي انگليس در لندن حضور یافتند و خشم و انزجار خود را نسبت به اقدام جنايتكارانه امريكا در ترور سردار سرافراز سپاه اسلام حاج قاسم سليمانی و ديگر فرماندهان جبهه مقاومت ابراز کردند.
۱۴ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۱
۰