از سوی رییس شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفت؛
محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای اسلامی شهر تهران طی حکمی داود دشتبانی را به عنوان معاون ارتباطات و امور بین‌الملل این شورا منصوب کرد.
۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
۰

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محسن هاشمی رفسنجانی در این حکم آورده است: با توجه به رسالت شورا در پاسخگویی به انتظارات و تقویت اعتماد عمومی شهروندان، انتظار می رود تحول در فرآیند اطلاع رسانی به منظور انتشار دقیق، سریع و مستمر عملکرد و فعالیت های شورا، زمینه سازی برای جلب مشارکت شهروندان و حمایت از شرکای اجتماعی مانند شورایاران ، انجمن های مردم نهاد و تشکل های تخصصی، شفافیت و پاسخگویی شورا در برابر افکار عمومی و توسعه دیپلماسی شهری از طریق ارتقا همکاری های بین المللی در اولویت برنامه های آن حوزه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این حکم به تحرک بخشی به بخش های مختلف معاونت ارتباطات و بین الملل، تلاش در جهت تقویت و پویایی روابط عمومی ستاد های تابعه ، تلاش برای اعتلای فرهنگ سازمانی و افزایش حس تعلق سازمانی کارکنان و بهره گیری از نظرات خبرگان عرصه ارتباطات و رسانه تاکید کرده است.
امید است با احتمال به خداوند متعال و ضمن هماهنگی کامل با سخنگوی شورا گام های موثری با رویکرد مردم داری، امیدآفرینی و شفافیت در خدمت به شهروندان و مجموعه مدیریت شهری تهران بردارید.

گفتنی است داود دشتبانی دانشجوی دکتری تاریخ است و از جمله سوابق وی مشاور و مدیر حوزه معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مدیر گروه تاریخ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سردبیر پرتال امام خمینی وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و رییس اداره تبلیغات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران و مدیرمسئول هفته نامه دربند و فصلنامه دربند می باشد.
پیش از این حسین نقاشی عهده دار این مسئولیت بود.

از سوی رییس شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفت؛
۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای اسلامی شهر تهران طی حکمی داود دشتبانی را به عنوان معاون ارتباطات و امور بین‌الملل این شورا منصوب کرد.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محسن هاشمی رفسنجانی در این حکم آورده است: با توجه به رسالت شورا در پاسخگویی به انتظارات و تقویت اعتماد عمومی شهروندان، انتظار می رود تحول در فرآیند اطلاع رسانی به منظور انتشار دقیق، سریع و مستمر عملکرد و فعالیت های شورا، زمینه سازی برای جلب مشارکت شهروندان و حمایت از شرکای اجتماعی مانند شورایاران ، انجمن های مردم نهاد و تشکل های تخصصی، شفافیت و پاسخگویی شورا در برابر افکار عمومی و توسعه دیپلماسی شهری از طریق ارتقا همکاری های بین المللی در اولویت برنامه های آن حوزه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این حکم به تحرک بخشی به بخش های مختلف معاونت ارتباطات و بین الملل، تلاش در جهت تقویت و پویایی روابط عمومی ستاد های تابعه ، تلاش برای اعتلای فرهنگ سازمانی و افزایش حس تعلق سازمانی کارکنان و بهره گیری از نظرات خبرگان عرصه ارتباطات و رسانه تاکید کرده است.
امید است با احتمال به خداوند متعال و ضمن هماهنگی کامل با سخنگوی شورا گام های موثری با رویکرد مردم داری، امیدآفرینی و شفافیت در خدمت به شهروندان و مجموعه مدیریت شهری تهران بردارید.

گفتنی است داود دشتبانی دانشجوی دکتری تاریخ است و از جمله سوابق وی مشاور و مدیر حوزه معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مدیر گروه تاریخ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سردبیر پرتال امام خمینی وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و رییس اداره تبلیغات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران و مدیرمسئول هفته نامه دربند و فصلنامه دربند می باشد.
پیش از این حسین نقاشی عهده دار این مسئولیت بود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}