رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: امتحانات نهایی فردا در تمام استان‌ها برگزار می‌شود.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۷
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: امتحانات نهایی فردا در تمام استان‌ها برگزار می‌شود.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۷
۰

خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی درباره امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان‌هایی که فردا تعطیل هستند، اظهار کرد: امتحانات نهایی دی به قوت خود باقیست و فردا برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: امتحانات نهایی به صورت کشوری و همزمان برگزار می‌شود و تغییر زمان آن باید برای همه اتفاق بیفتد.

ساکی افزود: امتحانات نهایی در مدارس داخل کشور برای ۱۴۶ هزار و ۸۹۶ دانش‌آموز در ۱۰۳۴ حوزه اجرا و ۱۳۰ حوزه تصحیح و امتحانات نهایی در مدارس خارج از کشور برای ۳۵۰ دانش‌آموز در ۳۱ حوزه اجرا و ۴ حوزه تصحیح سازمان‌دهی شده است.

وی اضافه کرد: امتحانات هماهنگ استانی که در دی ماه برگزار می‌شود در اختیار هر استان است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو