پیشنهاد پارسینه
در راستای تحقق شعار شهردار تهران «تهران ، شهری برای همه » و نظر به نقش مشارکت های شهروندی در عملکرد مدیریت شهری در کلیه عرصه ها، طرح پیاده رو سازی به صورت مشارکتی در منطقه 13 اجرایی می شود.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۶
۰

مشارکت شهروندان را از بزرگ ترین سرمایه مدیریت شهری عنوان کرد و افزود : آنچه امروزه توسعه و بهره‌وری خدمات شهری را تضمین می‌کند، مشارکت کلیه‌ی شهروندان در فعالیت‌های شهری است که می‌تواند مقبولیت و رضایت‌مندی شهروندان را برای مدیریت شهری توأمان به ارمغان آورد.
وی در خصوص طرح پیاده روسازی خیابان شورا در ناحیه 3 منطقه 13 به عنوان یکی از طرح مشارکتی شهرداری منطقه افزود: با موافقت ساکنین و کسبه این خیابان، پیاده رو مذکور ، به صورت مشارکتی سنگ فرش می شود که در حال حاضر این طرح با پیشرفت سی درصدی در حال اجراست.
شهردار منطقه 13 با اشاره به نقش مهم پیاده رو ها در معماری شهری اظهار داشت : در این طرح های مشارکتی که با نظارت کامل شهرداری صورت می گیرد ،پیاده رو ها بر اساس استاندارد و مطابق با اصول حفاظت و ایمنی مناسب سازی و برای کلیه اقشار به ویژه توانیابان و سالمندان قابل استفاده است.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو