پیشنهاد پارسینه
آمریکا به معافیتی که به تاسیسات هسته‌ای فردو ایران اجازه می‌داد با وجود تحریم‌های آمریکا فعالیت کند پایان داد.
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۱
۰

ایران از اوایل ماه نوامبر فعالیت خود برای غنی سازی اورانیوم را در کارخانه فردو از سر گرفت. این اقدام ایران پاسخ به خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای بود.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو