پیشنهاد پارسینه
متولدین نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ و متولدین دهه ۱۳۶۰ خاطرات مشترک زیادی دارند. خاطراتی که از بازی با آتاری تا تماشای فیلم روی نسخه وی اچ اس گسترده است. گاهی تجدید خاطرات در این زمینه بسیار جالب است و چه بهتر که این تجدید خاطرات تصویری باشد.
۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۹
۱
منبع: انتخاب
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
بله یادی از زمانی که داشتن نوار ویدئو جرم بود و تلویزیون فقط دوتا شبکه داشت کلا با سرود و اخبار و یکی دوتا سریال خلاصه میشد
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو