پیشنهاد پارسینه
سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین. کارشناسان وکیل‌آنلاین در خصوص مجازات این مورد توضیح داده‌اند.
۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۰
۰
سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین.

پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره سقط جنین و تعلق دیه بدان این است:

سلام. من از شوهرم باردار بودم و در پنج ماهگی در اثر تصادف رانندگی فرزندم سقط شد. میخواستم بدانم دیه به ما تعلق می‌گیرد یا خیر.

پاسخ وکیل آنلاین:

مطابق قانون سقط جنین عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین، به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر، زنده نباشد یا قابل زیست نباشد.

همینطور باید بیان داشت در سقط جنین مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه فرقی میان جنین یا حمل مشروع و نامشروع وجود ندارد. فلذا جنینی که روح در آن دمیده شده باشد اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد مطابق بند ج. ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، نصف آن خواهد بود. در سایر موارد دیه جنین به شرح ذیل است:

الف- نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید، شش صدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل.
منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو