آمار‌های دولت روسیه نشان می‌دهد ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ ازدواج و طلاق در این کشور کاهش یافته است.
۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۶
۰
آمار‌های دولت روسیه نشان می‌دهد ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ ازدواج و طلاق در این کشور کاهش یافته است.
 
روسیه الیوم گزارش داد: بر اساس ارقام ثبت‌شده در اداره دفاتر ثبت ازدواج و طلاق روسیه، این کشور طی ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ شاهد ۲۳۱ هزار مورد طلاق بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در حالی که شمار ازدواج‌ها نیز در همین مدت ۳۳۳ هزار و ۱۰۰ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
آمار‌های دولت روسیه نشان می‌دهد ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ ازدواج و طلاق در این کشور کاهش یافته است.
آمار‌های دولت روسیه نشان می‌دهد ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ ازدواج و طلاق در این کشور کاهش یافته است.
 
روسیه الیوم گزارش داد: بر اساس ارقام ثبت‌شده در اداره دفاتر ثبت ازدواج و طلاق روسیه، این کشور طی ۶ ماه اول سال ۲۰۱۹ شاهد ۲۳۱ هزار مورد طلاق بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در حالی که شمار ازدواج‌ها نیز در همین مدت ۳۳۳ هزار و ۱۰۰ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید