همزمان با جریان داشتن گفتگو‌های آمریکا با طالبان برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان، ارتش آمریکا از اعزام تیپ نظامی به این کشور طی ماه‌های آینده خبر داد.
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
۰

ارتش آمریکا در حالی از اعزام تیپ نظامی به افغانستان در فصل زمستان خبر داده که گفتگو‌های آمریکا و طالبان برای خروج نیرو‌های آمریکایی از افغانستان جریان دارد.

به گزارش «میلیتاری تایمز»، تیپ سوم کمکی نیرو‌های امنیتی که در حال حاضر در تگزاس مستقر هستند برای جایگزینی تیپ دوم کمکی نیرو‌های امنیتی و ادامه ماموریت آموزش، مشاوره و کمک به نیرو‌های امنیتی افغان به این کشور اعزام خواهند شد.

این در حالی است که هفته گذشته دور هشتم مذاکرات آمریکا و طالبان بدون هیچ توافقی پایان یافت.

براساس گزارش‌ها خروج همه نیرو‌های خارجی از افغانستان از شروط اصلی طالبان است و به ازای آن آمریکا نیز از این گروه خواسته تا تضمین دهد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشور‌ها استفاده نخواهد شد.

این در حالی است که دونالد ترامپ درباره جلسه اخیرش با تیم امنیت ملی آمریکا درباره افغانستان تصریح کرده که به هیچکس اعتماد نخواهد کرد و در هر شرایطی حضور اطلاعاتی در افغانستان را ادامه خواهد داد.

اخیراًَ نیز رسانه‌ها از وجود اختلافات جدی آمریکا و طالبان خبر دادند که از رسیدن توافق بین طرفین جلوگیری کرده است.

همزمان با جریان داشتن گفتگو‌های آمریکا با طالبان برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان، ارتش آمریکا از اعزام تیپ نظامی به این کشور طی ماه‌های آینده خبر داد.

ارتش آمریکا در حالی از اعزام تیپ نظامی به افغانستان در فصل زمستان خبر داده که گفتگو‌های آمریکا و طالبان برای خروج نیرو‌های آمریکایی از افغانستان جریان دارد.

به گزارش «میلیتاری تایمز»، تیپ سوم کمکی نیرو‌های امنیتی که در حال حاضر در تگزاس مستقر هستند برای جایگزینی تیپ دوم کمکی نیرو‌های امنیتی و ادامه ماموریت آموزش، مشاوره و کمک به نیرو‌های امنیتی افغان به این کشور اعزام خواهند شد.

این در حالی است که هفته گذشته دور هشتم مذاکرات آمریکا و طالبان بدون هیچ توافقی پایان یافت.

براساس گزارش‌ها خروج همه نیرو‌های خارجی از افغانستان از شروط اصلی طالبان است و به ازای آن آمریکا نیز از این گروه خواسته تا تضمین دهد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشور‌ها استفاده نخواهد شد.

این در حالی است که دونالد ترامپ درباره جلسه اخیرش با تیم امنیت ملی آمریکا درباره افغانستان تصریح کرده که به هیچکس اعتماد نخواهد کرد و در هر شرایطی حضور اطلاعاتی در افغانستان را ادامه خواهد داد.

اخیراًَ نیز رسانه‌ها از وجود اختلافات جدی آمریکا و طالبان خبر دادند که از رسیدن توافق بین طرفین جلوگیری کرده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید