صبح سه شنبه در مراسمی با حضور رئیس جمهور، از پرونده الکترونیک سلامت رونمایی شد.
۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱
۰

 در مراسمی با حضور رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، از پرونده الکترونیک سلامت در کشور رونمایی شد.

حسن روحانی در این مراسم گفت: امروز شاهد تحقق یکی از آرزو‌های دیرین خودم هستم.

وی با عنوان این مطلب که یکی از اهداف ما تحقق دولت الکترونیک و به ویژه سلامت الکترونیک بود، افزود: پرونده الکترونیک سلامت رضایت زیادی در شهروندان به وجود می‌آورد و علاوه بر صرفه جویی در وقت مردم، هزینه‌های آن‌ها نیز کاهش می‌یابد

روحانی ادامه داد: پرونده الکترونیک سلامت یک کار ارزشمند برای پزشک، تحقیقات و پیشگیری از بیماری و مسائل نظام سلامت است.

بنا بر این گزارش، در راستای ایجاد دولت الکترونیک و بر اساس ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور یکپارچه سازی اطلاعات سلامت شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و توزیع عادلانه منابع سلامت، استقرار پرونده الکترونیک سلامت در کشور آغاز شد.
صبح سه شنبه در مراسمی با حضور رئیس جمهور، از پرونده الکترونیک سلامت رونمایی شد.

 در مراسمی با حضور رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، از پرونده الکترونیک سلامت در کشور رونمایی شد.

حسن روحانی در این مراسم گفت: امروز شاهد تحقق یکی از آرزو‌های دیرین خودم هستم.

وی با عنوان این مطلب که یکی از اهداف ما تحقق دولت الکترونیک و به ویژه سلامت الکترونیک بود، افزود: پرونده الکترونیک سلامت رضایت زیادی در شهروندان به وجود می‌آورد و علاوه بر صرفه جویی در وقت مردم، هزینه‌های آن‌ها نیز کاهش می‌یابد

روحانی ادامه داد: پرونده الکترونیک سلامت یک کار ارزشمند برای پزشک، تحقیقات و پیشگیری از بیماری و مسائل نظام سلامت است.

بنا بر این گزارش، در راستای ایجاد دولت الکترونیک و بر اساس ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور یکپارچه سازی اطلاعات سلامت شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و توزیع عادلانه منابع سلامت، استقرار پرونده الکترونیک سلامت در کشور آغاز شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید