پیشنهاد پارسینه
در حاشیه مراسم رونمایی از تازه ترین طرحهای لباس مردان در هفته مد لندن در دانشگاه وست مینستر!
۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۳
۳

لباس عجیب یک مدل در هفته مد لندن!

50
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
به درد آقا سبحان میخوره !!!!!!!
سبحان شاهمرادی اصولگرا
خاتون
این لباسها به درد کسی میخورد که
معشوق و محبوب و کعبه آمالش فرنگ و فرهنگ فرنگی هست
نه ما!
واقعا جوامع غربی دارند به کجاها کشیده میشوند
جاهلیت فرنگی و غربی گوی سبقت را از
جاهلیت عربی روبوده است
ناشناس
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو