در حاشیه مراسم رونمایی از تازه ترین طرحهای لباس مردان در هفته مد لندن در دانشگاه وست مینستر!
۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۳
در حاشیه مراسم رونمایی از تازه ترین طرحهای لباس مردان در هفته مد لندن در دانشگاه وست مینستر!
۰۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۳
۳

لباس عجیب یک مدل در هفته مد لندن!

50
نظرات
شیرین صفوی
به درد آقا سبحان میخوره !!!!!!!
سبحان شاهمرادی اصولگرا
خاتون
این لباسها به درد کسی میخورد که
معشوق و محبوب و کعبه آمالش فرنگ و فرهنگ فرنگی هست
نه ما!
واقعا جوامع غربی دارند به کجاها کشیده میشوند
جاهلیت فرنگی و غربی گوی سبقت را از
جاهلیت عربی روبوده است
ناشناس
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50