دادستان سودان از سوی شورای نظامی این کشور برکنار شد.
۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۱
۰

شورای نظامی سودان روز پنجشنبه سید أحمد دادستان این کشور را برکنار و عبدالله احمد عبدالله را به سمت سرپرست داداستانی منصوب کرد.

شورای نظامی سودان دلیل برکناری دادستان را اعلام نکرد. این در حالی است که وی چندی قبل در نشستی خبری گفت که اگر احساس کند در کار او دخالت می‌شود از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

دادستان برکنار شده سودان همچنین مشارکت خود در نشست شورای نظامی برای تصمیم گیری درباره پایان دادن به تحصن معترضان در مقابل مقر فرماندهی کل ارتش در خارطوم را تکذیب کرده بود.

حکومت عمر البشیر بیست و سوم فروردین ماه با دخالت ارتش سرنگون شد و از آن زمان تاکنون این کشور صحنه اعتراضات به اداره امور کشور توسط شورای نظامی است.

سودانی‌ها خواهان پایان حکومت نظامی و اداره امور این کشور به دست غیرنظامیان هستند.

اتحادیه صنفی مشاغل امروز از سودانی‌ها دعوت کرد تا در شهر‌های سراسر این کشور تظاهرات برپا کنند و به روند اعتراضات خود تا تشکیل یک دولت مدنی ادامه دهند.

دادستان سودان از سوی شورای نظامی این کشور برکنار شد.

شورای نظامی سودان روز پنجشنبه سید أحمد دادستان این کشور را برکنار و عبدالله احمد عبدالله را به سمت سرپرست داداستانی منصوب کرد.

شورای نظامی سودان دلیل برکناری دادستان را اعلام نکرد. این در حالی است که وی چندی قبل در نشستی خبری گفت که اگر احساس کند در کار او دخالت می‌شود از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

دادستان برکنار شده سودان همچنین مشارکت خود در نشست شورای نظامی برای تصمیم گیری درباره پایان دادن به تحصن معترضان در مقابل مقر فرماندهی کل ارتش در خارطوم را تکذیب کرده بود.

حکومت عمر البشیر بیست و سوم فروردین ماه با دخالت ارتش سرنگون شد و از آن زمان تاکنون این کشور صحنه اعتراضات به اداره امور کشور توسط شورای نظامی است.

سودانی‌ها خواهان پایان حکومت نظامی و اداره امور این کشور به دست غیرنظامیان هستند.

اتحادیه صنفی مشاغل امروز از سودانی‌ها دعوت کرد تا در شهر‌های سراسر این کشور تظاهرات برپا کنند و به روند اعتراضات خود تا تشکیل یک دولت مدنی ادامه دهند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید