بهترین خرید
نظرات
دستفروش
باسلام و درود
بااین اوضاع اقتصادی کشور همین ماموران دلسوز و زحمتکش شهرداری دارن تو کوچه وخیابونا نون بری میکنن. ده ها جوان تحصیلکرده مثل خودم که از کمبودشغل اومدن دستفروشی میکنن باوجود امثال این ها بیکارتر میشن...
ایشونم حتما یه کرمی ریخته بوده....
شیرین صفوی
البته من این عمل را تقبیح میکنم ولی خودم شاهد حرکات و برخورد بسیار بد این ها با مردم بویژه دست فروشان و کارتن خوابها بودم یک بار حتی با چشم خودم دیدم دست رو یک پیر مرد و بچه بلند کردند جوان که بماند زن و مرد هم که نداره واسشون یه بار همچین کف گرگی زدن به سینه یک جوان دستفروش که من فکر کردم الان اتفاق بدی میفته وقتی جلو رفتم و اعتراض کردم یکیشون که هیکل گنده ای هم داشت گفت برو کنار آبجی وگرنه ترو هم میزنیم بیچاره جوان مضروب دستش رو سینه اش بود و با نگاهی اشکبار و گرفتار سعی میکرد به دردش غلبه کنه رفتارهاشون که خیلی افتضاحه باور کنید جای پنجه اش رو سینه جوان مونده بود همه مردم با نگاهی خشمگین اینا رو تماشا میکردن و اگه دخالت مردم نبود معلوم نبود سر جوان بیچاره چه میاوردن یا این که کارتن خوابها و بی پناهان رو بد جوری تعقیب و کتک میزدن مخصوصا اون روزی که اون مرسی واسه اجلاس داشت میومد تهران
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید