تعدادی از هواداران خشمگین پرسپولیس مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند.
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
تعدادی از هواداران خشمگین پرسپولیس مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند.
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
۰

تعدادی از هواداران پرسپولیس صبح امروز مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند و علیه مدیران این باشگاه شعار سر دادند.

هواداران خشمگین پرسپولیس معتقدند ضعیف مدیریت باعث شده برانکو ایوانکوویچ از این باشگاه جدا شود.

تعدادی از هواداران هم علیه محسن خلیلی شعار دادند.

هم‌چنین یکی از کارمندان باشگاه با چند هوادار درگیر شد.

پس از گذشت دقایقی با دخالت پیروزی انتظامی، افرادی که تجمع کرده بودند، متفرق شدند.

شعار علیه عرب مقابل ساختمان پرسپولیس

شعار علیه عرب مقابل ساختمان پرسپولیس

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50