حمیدی با تاکید بر اهمیت سواد حرکتی دانش آموزان گفت: بی تحرکی باعث شده است تا آرتروز گردن در کمین دانش آموزان باشد.
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۴:۳۰
۰

مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک معاونان وزیر و مدیران حوزه ستادی و ادرات تابعه سازمان نوسازی مدارس کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با تاکید بر سواد حرکتی و اهمیت آن اظهار کرد: سواد حرکتی مبنای زندگی فعال است و باید مراتبی برای آن قائل باشیم.

وی ادامه داد: دانش آموز دختر دوره ابتدایی ما باید بتواند در فضایی محرم سازی شده فعالیت‌های ورزشی نظیر ژیمناستیک انجام دهد و در همین زمینه در مدارس به سالن‌های بزرگ و بسیار بلند نیاز نداریم بلکه سالن‌هایی در ۲۰۰ متری مدارس نیز برای رفع نیاز مناسب است.

کمربند شانه‌ای دانش آموزان ضعیف است

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اکنون کمربند شانه‌ای دانش آموزان ضعیف است و بعد از سرماخوردگی، آرتروز گردن دومین مشکلی است که در کمین جامعه قرار داد.

وی تاکید کرد: اگر دانش آموز ما از سواد خواندن و نوشتن باز بماند و حتی اگر ۶ سال از تحصیل دور باشد باز هم قابلیت جبران دارد، اما اگر از کودکی ۶ سال فعالیت حرکتی سلب شود ناتوانی حرکتی به بار می‌آید و دیگر فرد نمی‌تواند فعالیت حرکتی مناسب داشته باشد.

حمیدی ادامه داد: انس با حرکت در کودکی شکل می‌گیرد و فعالیت‌های بنیادین ورزشی هم باید در این سنین باشد در غیر این صورت فرد جز با مراجعه به پزشک و اصرار بر فعالیت نمی‌تواند تحرک داشته باشد.

نشاط و شادابی دانش آموزان با ورزش

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نشاط و شادابی که همواره از آن یاد می‌شود باید از طریق ورزش شکل گیرد، گفت: اگر در این مسیر بیراهه رویم نمی‌توانیم به آنچه برای آینده در نظر گرفتیم دست یابیم. مهارت‌های ورزشی باید در مدرسه تمرین شود و امروزه در مدارس پیشرفته دنیا می‌بینیم که در کنار تعلیم و تربیت هر روز دانش آموزان ورزش می‌کنند.

حمیدی با تاکید بر اهمیت سواد حرکتی دانش آموزان گفت: بی تحرکی باعث شده است تا آرتروز گردن در کمین دانش آموزان باشد.

مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی مشترک معاونان وزیر و مدیران حوزه ستادی و ادرات تابعه سازمان نوسازی مدارس کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با تاکید بر سواد حرکتی و اهمیت آن اظهار کرد: سواد حرکتی مبنای زندگی فعال است و باید مراتبی برای آن قائل باشیم.

وی ادامه داد: دانش آموز دختر دوره ابتدایی ما باید بتواند در فضایی محرم سازی شده فعالیت‌های ورزشی نظیر ژیمناستیک انجام دهد و در همین زمینه در مدارس به سالن‌های بزرگ و بسیار بلند نیاز نداریم بلکه سالن‌هایی در ۲۰۰ متری مدارس نیز برای رفع نیاز مناسب است.

کمربند شانه‌ای دانش آموزان ضعیف است

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اکنون کمربند شانه‌ای دانش آموزان ضعیف است و بعد از سرماخوردگی، آرتروز گردن دومین مشکلی است که در کمین جامعه قرار داد.

وی تاکید کرد: اگر دانش آموز ما از سواد خواندن و نوشتن باز بماند و حتی اگر ۶ سال از تحصیل دور باشد باز هم قابلیت جبران دارد، اما اگر از کودکی ۶ سال فعالیت حرکتی سلب شود ناتوانی حرکتی به بار می‌آید و دیگر فرد نمی‌تواند فعالیت حرکتی مناسب داشته باشد.

حمیدی ادامه داد: انس با حرکت در کودکی شکل می‌گیرد و فعالیت‌های بنیادین ورزشی هم باید در این سنین باشد در غیر این صورت فرد جز با مراجعه به پزشک و اصرار بر فعالیت نمی‌تواند تحرک داشته باشد.

نشاط و شادابی دانش آموزان با ورزش

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نشاط و شادابی که همواره از آن یاد می‌شود باید از طریق ورزش شکل گیرد، گفت: اگر در این مسیر بیراهه رویم نمی‌توانیم به آنچه برای آینده در نظر گرفتیم دست یابیم. مهارت‌های ورزشی باید در مدرسه تمرین شود و امروزه در مدارس پیشرفته دنیا می‌بینیم که در کنار تعلیم و تربیت هر روز دانش آموزان ورزش می‌کنند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید