خیلی از بزرگ‌ترین مشکلات انسان نه در کمبود هوش مالی یا فنی، بلکه ریشه در هوش عاطفی او دارد. ما با افزایش هوش عاطفی خودمان می‌توانیم همسر، کارگر، دوست و شهروندان بهتری شویم. بسیاری از ما آموزش‌های بسیار کمی درباره هوش عاطفی دیده‌ایم و به خاطر این نادانی بهای زیادی را پرداخت کرده‌ایم.
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۷
۱
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۷
خیلی از بزرگ‌ترین مشکلات انسان نه در کمبود هوش مالی یا فنی، بلکه ریشه در هوش عاطفی او دارد. ما با افزایش هوش عاطفی خودمان می‌توانیم همسر، کارگر، دوست و شهروندان بهتری شویم. بسیاری از ما آموزش‌های بسیار کمی درباره هوش عاطفی دیده‌ایم و به خاطر این نادانی بهای زیادی را پرداخت کرده‌ایم.
نظرات
ناشناس
هوش عاطفی همان کارکرد دین در گسترش وجدان و اخلاق انسانی است که در این گزارش با اسم فرهنگ از آن نام برده شده است و به همین دلیل است که اخلاق مداری و هوش عاطفی مردم ایران در قبل از انقلاب بسیار بالاتر از امروز بوده است چون دین در قبل از انقلاب کارکرد دولتی نداشت و آموزش های مستقیم و غیر مستقیم دینی در عمق جان مردم اثر می گذاشت ولی امروز چون اخلاق و سیاست در هم تنیده شده هر دو به فنا رفته است.
ارسال نظر
{*ticket:47634*}