احمد مسجدجامعی در جلسه شورای شهر تهران:
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: شورایاری ها زیرمجموعه شورای اسلامی شهر تهران هستند و شورایاری و ذات شورایاری در همکاری با شورا معنا پیدا می کند.
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: شورایاری ها زیرمجموعه شورای اسلامی شهر تهران هستند و شورایاری و ذات شورایاری در همکاری با شورا معنا پیدا می کند.
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱
۰

 

اعضای شورای اسلامی شهر تهران امروز و در ادامه بررسی «مصوبه انجمن های شورایاری شهر تهران» به گفتگو درباره ماده 12 این مصوبه که شامل بر 19 بند است پرداختند.

 

احمد مسجدجامعی با اشاره به بند یک این ماده گفت: «از آن جا که شورایاری ها زیرمجموعه شورای اسلامی شهر تهران هستند و شورایاری و ذات شورایاری در همکاری با شورا معنا پیدا می کند بنابراین در صورت اصلاح ماده 12، عبارت «از طریق همکاری با شورای شهر» در همه بندها تکرار شود که چون تعداد بندها زیاد است و تکرار آن در هر بند منطقی نیست لذا بهتر است برای یک بار و به صورت عام در آغاز بیاید.

 

وی در بررسی بند یک این ماده که با عبارت «تلاش در جهت ایجاد محیطی سالم از نظر زیست محیطی...» آغاز می شود پیشنهاد داد «کلمه تلاش به واژه مشارکت تغییر یابد و کلمه جهت، حذف شود.» بدین ترتیب بهتر است این ماده به این صورت اصلاح شود «مشارکت در ایجاد محیطی سالم از نظر زیست محیطی با هدف مبارزه با آلودگی خاک، آب، هوا، آلودگی های صوتی و صرفه جویی انرژی در اماکن از طریق همکاری با شورای اسلامی شهر بنا به درخواست آن ها.»

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو