کباب حسینی یکی از کباب‌های قدیمی و سنتی ایرانی است که مانند کباب تابه‌ای در تابه تهیه می‌شود. این کباب خوشمزه را می‌توانید نسبت به ذائقه خود با گوشت قرمز (گوسفندی و گوساله) یا گوشت سفید (مرغ و بوقلمون) تهیه کنید.
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۹
کباب حسینی یکی از کباب‌های قدیمی و سنتی ایرانی است که مانند کباب تابه‌ای در تابه تهیه می‌شود. این کباب خوشمزه را می‌توانید نسبت به ذائقه خود با گوشت قرمز (گوسفندی و گوساله) یا گوشت سفید (مرغ و بوقلمون) تهیه کنید.
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50