مردگانتان را که درقبرها آرمیده اند از یاد نبرید. مردگان شما امید احسان شما را دارند.
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷
۰

به گزارش پارسینه ، پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند :

مردگانتان را که درقبرها آرمیده اند از یاد نبرید. مردگان شما امید احسان شما را دارند.

آنها زندانی هستند و به کارهای نیک شما رغبت دارند. شما صدقه و دعایی به آنها هدیه کنید.منبع : انوار الهدایه ص 115
 
افکار نیوز  
 
مردگانتان را که درقبرها آرمیده اند از یاد نبرید. مردگان شما امید احسان شما را دارند.

به گزارش پارسینه ، پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند :

مردگانتان را که درقبرها آرمیده اند از یاد نبرید. مردگان شما امید احسان شما را دارند.

آنها زندانی هستند و به کارهای نیک شما رغبت دارند. شما صدقه و دعایی به آنها هدیه کنید.منبع : انوار الهدایه ص 115
 
افکار نیوز  
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}