شرکت ایرباس اعلام کرد در صورت اجرای برکسیت بدون توافق، این هواپیماسازی تصمیماتی درباره حضورش در انگلیس می‌گیرد که می‌تواند برای این کشور خطرناک باشد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۷
۰

شرکت هواپیماسازی ایرباس اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد احتمال دارد بال هواپیما‌های خود را دیگر در انگلیس نسازد.

این شرکت تصریح کرد در صورت اجرای برکسیت بدون توافق (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)، این هواپیماسازی اروپایی تصمیماتی در مورد حضورش در انگلیس می‌گیرد که می‌تواند برای این کشور بسیار خطرناک باشد.

تام آندرس، رئیس اجرایی ایرباس، در عین حال خاطر نشان کرد به علت چرخه طولانی صنایع هوا فضا، تغییری فوری در مورد حضور صنعتی این گروه (در انگلیس) وجود نخواهد داشت. باوجود این وی در مورد خطرات آینده بر اشتغال کارکنان این شرکت در خاک انگلیس هشدار داد.

ایرباس بیش از ۱۴ هزار نیروی کار در انگلیس دارد.

آندرس در ویدیویی که در پایگاه اینترنتی ایرباس انتشار یافت، گفت: «بخش هوافضای انگلیس در حال حاضر در لبه پرتگاه قرار دارد و اگر برکسیت بدون توافق صورت گیرد ایرباس تصمیماتی خواهد گرفت که می‌تواند برای انگلیس بسیار خطرناک باشد».

ایرباس افزود خیلی از کشور‌ها خوشحال خواهند شد که محل ساخت بال هواپیما‌های این شرکت باشند.

شرکت ایرباس اعلام کرد در صورت اجرای برکسیت بدون توافق، این هواپیماسازی تصمیماتی درباره حضورش در انگلیس می‌گیرد که می‌تواند برای این کشور خطرناک باشد.

شرکت هواپیماسازی ایرباس اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد احتمال دارد بال هواپیما‌های خود را دیگر در انگلیس نسازد.

این شرکت تصریح کرد در صورت اجرای برکسیت بدون توافق (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)، این هواپیماسازی اروپایی تصمیماتی در مورد حضورش در انگلیس می‌گیرد که می‌تواند برای این کشور بسیار خطرناک باشد.

تام آندرس، رئیس اجرایی ایرباس، در عین حال خاطر نشان کرد به علت چرخه طولانی صنایع هوا فضا، تغییری فوری در مورد حضور صنعتی این گروه (در انگلیس) وجود نخواهد داشت. باوجود این وی در مورد خطرات آینده بر اشتغال کارکنان این شرکت در خاک انگلیس هشدار داد.

ایرباس بیش از ۱۴ هزار نیروی کار در انگلیس دارد.

آندرس در ویدیویی که در پایگاه اینترنتی ایرباس انتشار یافت، گفت: «بخش هوافضای انگلیس در حال حاضر در لبه پرتگاه قرار دارد و اگر برکسیت بدون توافق صورت گیرد ایرباس تصمیماتی خواهد گرفت که می‌تواند برای انگلیس بسیار خطرناک باشد».

ایرباس افزود خیلی از کشور‌ها خوشحال خواهند شد که محل ساخت بال هواپیما‌های این شرکت باشند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}