نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور آخرین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴
۰
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور، با اشاره به آخرین مصوبات این کمیسیون اظهارداشت: به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی بانک مرکزی موظف شد. ظرف مدت یک ماه حساب‌های بانکی که فاقد شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است، را مسدود کند.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی موظف شد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی و اعلام شماره ملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، مودی مالیات، فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

نماینده مردم ساری در مجلس اضافه کرد: بانک مرکزی مجاز شد با تصویب شورای پول و اعتبار آستانه‌ای را برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی تعریف کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی از شمول مفاد بند "ج" مستثنا شوند.

یوسف‌نژاد اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون مقرر شد تا شورا‌های برنامه‌ریزی استان و شهرستان سراسر کشور تا نیم درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور آخرین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور، با اشاره به آخرین مصوبات این کمیسیون اظهارداشت: به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی بانک مرکزی موظف شد. ظرف مدت یک ماه حساب‌های بانکی که فاقد شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است، را مسدود کند.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی موظف شد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی و اعلام شماره ملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، مودی مالیات، فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

نماینده مردم ساری در مجلس اضافه کرد: بانک مرکزی مجاز شد با تصویب شورای پول و اعتبار آستانه‌ای را برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی تعریف کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی از شمول مفاد بند "ج" مستثنا شوند.

یوسف‌نژاد اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون مقرر شد تا شورا‌های برنامه‌ریزی استان و شهرستان سراسر کشور تا نیم درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید