کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های مختلف در لیگ دسته اول فوتبال صادر کرد.
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷
۰
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال شاهین شهرداری بوشهر و استقلال جنوب تهران در حالی برگزار شد که حمید انصاری فیزیوتراپ تیم استقلال جنوب تهران پس از به ثمر رسیدن گل تیم خودی، موجب تحریک تماشاگران تیم مقابل شد. وی به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

تیم شاهین شهرداری بوشهر به دلیل پرتاب بطری و فحاشی به داور توسط تماشاگران تیم منتسب به تیمش باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

محمود فکری، سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر به دلیل رفتار غیر ورزشی که سبب تشنج شد به توبیخ کتبی محکوم شد.

همچنین علی اکبر استاد اسدی، مربی تیم شهرداری تبریز به دلیل اعترض به تصمیمات داور و اهانت به وی در دیدار برابر بادران تهران به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای در خصوص محرومیت قابل تجدید نظر است)

دیدار تیم‌های مس کرمان و استقلال جنوب تهران در حالی برگزار شد که از سوی نادر دست نشان، سرمربی تیم مس کرمان تخلفاتی مبنی بر اعتراضات مکرر به داور که منجر به اخراش شد، رخ داد. وی به توبیخ کتبی محکوم شد.

محسن جعفری، تدارکات تیم مس کرمان نیز در پایان مسابقه به دلیل اهانت به داور بازی اخراج شد که وی به یک جلسه از همراهی تیم خود و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم مس کرمان بخاطر فحاشی تماشاگرانش به داور مسابقه باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

سیاوش عیاری، تدارکات تیم شهرداری تبریز در دیدار برابر فجر سپاسی به دلیل اعتراض به تصمیمات داور که منجر به اخراجش شد و تمرد از دستور داور و رفتار غیر ورزشی، به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد (این رای در خصوص محرومیت قابل تجدید نظر است)

آرای صادره قطعی است.
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های مختلف در لیگ دسته اول فوتبال صادر کرد.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال شاهین شهرداری بوشهر و استقلال جنوب تهران در حالی برگزار شد که حمید انصاری فیزیوتراپ تیم استقلال جنوب تهران پس از به ثمر رسیدن گل تیم خودی، موجب تحریک تماشاگران تیم مقابل شد. وی به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

تیم شاهین شهرداری بوشهر به دلیل پرتاب بطری و فحاشی به داور توسط تماشاگران تیم منتسب به تیمش باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

محمود فکری، سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر به دلیل رفتار غیر ورزشی که سبب تشنج شد به توبیخ کتبی محکوم شد.

همچنین علی اکبر استاد اسدی، مربی تیم شهرداری تبریز به دلیل اعترض به تصمیمات داور و اهانت به وی در دیدار برابر بادران تهران به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای در خصوص محرومیت قابل تجدید نظر است)

دیدار تیم‌های مس کرمان و استقلال جنوب تهران در حالی برگزار شد که از سوی نادر دست نشان، سرمربی تیم مس کرمان تخلفاتی مبنی بر اعتراضات مکرر به داور که منجر به اخراش شد، رخ داد. وی به توبیخ کتبی محکوم شد.

محسن جعفری، تدارکات تیم مس کرمان نیز در پایان مسابقه به دلیل اهانت به داور بازی اخراج شد که وی به یک جلسه از همراهی تیم خود و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم مس کرمان بخاطر فحاشی تماشاگرانش به داور مسابقه باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

سیاوش عیاری، تدارکات تیم شهرداری تبریز در دیدار برابر فجر سپاسی به دلیل اعتراض به تصمیمات داور که منجر به اخراجش شد و تمرد از دستور داور و رفتار غیر ورزشی، به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد (این رای در خصوص محرومیت قابل تجدید نظر است)

آرای صادره قطعی است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}