نماینده دادستان تهران گفت: متهم برای اخفای اتهامات خود از روش‌های خاص پولشویی استفاده می‌کرده است.
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۹
۰
حسینی نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات علی‌اکبر عمارت‌ساز اظهار داشت: متهم در جلسه بازپرسی تاریخ ۹۳.۷.۸ اظهار داشته است در دوره مدیریت من تنها سه فقره ضمانت‌نامه غیرقانونی برای هواپیمایی ماهان صادر شد که مدیر وقت با آن مخالفت کرده است.

وی افزود: همچنین متهم دیگر محمود تیگدری‌نژاد در جلسه ۹۳.۴.۳ در خصوص این ۷ فقره ضمانت‌نامه توضیح داده است که صدور این ضمانت‌نامه‌ها به دستور عمارت‌ساز بوده و ۴ فقره از آن‌ها دارای پرونده و سه فقره بدون پشتوانه بوده است.

حسینی خاطرنشان کرد: حسن درویش‌زیدآبادی از دیگر متهمان در تاریخ ۸۷.۳.۸ اظهار داشته است بنده برای صدور ضمانت‌نامه‌ها به عمارت‌ساز پول نداده‌ام در صورتی که باید کارمزد و ۱۰ درصد آن را به حساب شرکت واریز می‌کردم که در این زمینه تخلف صورت گرفته است.

نماینده دادستان تهران یکی دیگر از اتهامات عمارت‌ساز را اقدام به پولشویی دانست و توضیح داد: پولشویی در سطح کلان اختلاس و جعل گسترده ضمانت‌نامه‌ها از جمله مواردی است که متهم از طریق آن‌ها مبالغ کلانی را به حساب بانکی خود آورده و در جهت جلوگیری از کشف جرم از موارد اخفای جرم استفاده می‌کرده است.

وی در خصوص شگرد‌های اخفای پولشویی متهم گفت: انتقال اموال غیرمعقول به شخص ثالث به صورت صوری انتقال و صدور سند‌های صوری برای اعضای خانواده از جمله این روش‌ها به حساب می‌رود. بر حسب مستندات پرونده متهم ۱۰ فقره از پلاک‌های ثبتی را فقط در یک مورد به شخص دیگری انتقال داده است.

نماینده دادستان تهران گفت: استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر شگرد‌های متهم بوده که این افراد اغلب مدیران‌عامل برخی از شرکت‌ها هستند و بدون رعایت قوانین و مقررات از ضمانت‌نامه‌ها سوء استفاده کرده‌اند همچنین باید توجه داشته باشیم که برخی از این افراد به صورت صوری اداره شرکت را بر عهده داشته و شخص عمارت‌ساز مدیریت آن را انجام می‌داده است.

حسینی افزود: تأسیس شرکت‌های تجاری با مدیران سوری و مدیریت واقعی خود و آوردن مبالغی به این شرکت‌ها از جمله تخلفات به شمار می‌رود. متهم اظهار داشته است که یک شرکت معدنی با حمایت‌های مالی خودش تأسیس شده و هر ماه یک تا دو میلیارد وجه مورد نیاز شرکت را تأمین می‌کرده است.

وی خاطرنشان کرد: عبدالرضا کامیاب فرزند ابراهیم با حضور در جلسه بازپرسی به تاریخ ۹۳.۶.۴ اظهار داشته است به عنوان کارشناس و با دریافت حق‌الزحمه برای عمارت‌ساز اقدام به فعالیت می‌کرده و زمانی که زیان‌ده بودن برخی از شرکت‌ها را به وی اطلاع داده است.

نماینده دادستان تهران گفت: بهره‌گیری از حساب‌های بانکی شخص ثالث در حدی بوده است که در تحقیقات صورت گرفته بازپرس توانایی شناسایی آن‌ها را نداشته و پرونده همچنان مفتوح است.

وی در پایان انتقال اموالی در نیاوران، وجوه واریزی به حساب سایرین و اقوام را از جمله اتهامات وارده به عمارت‌ساز دانست و گفت:‌پرونده برای ادامه رسیدگی به جلسه دیگر موکول می‌شود.

در پایان این جلسه مقرر شد جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات متهم فردا ساعت ۱۱ در محل دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود.
نماینده دادستان تهران گفت: متهم برای اخفای اتهامات خود از روش‌های خاص پولشویی استفاده می‌کرده است.
حسینی نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات علی‌اکبر عمارت‌ساز اظهار داشت: متهم در جلسه بازپرسی تاریخ ۹۳.۷.۸ اظهار داشته است در دوره مدیریت من تنها سه فقره ضمانت‌نامه غیرقانونی برای هواپیمایی ماهان صادر شد که مدیر وقت با آن مخالفت کرده است.

وی افزود: همچنین متهم دیگر محمود تیگدری‌نژاد در جلسه ۹۳.۴.۳ در خصوص این ۷ فقره ضمانت‌نامه توضیح داده است که صدور این ضمانت‌نامه‌ها به دستور عمارت‌ساز بوده و ۴ فقره از آن‌ها دارای پرونده و سه فقره بدون پشتوانه بوده است.

حسینی خاطرنشان کرد: حسن درویش‌زیدآبادی از دیگر متهمان در تاریخ ۸۷.۳.۸ اظهار داشته است بنده برای صدور ضمانت‌نامه‌ها به عمارت‌ساز پول نداده‌ام در صورتی که باید کارمزد و ۱۰ درصد آن را به حساب شرکت واریز می‌کردم که در این زمینه تخلف صورت گرفته است.

نماینده دادستان تهران یکی دیگر از اتهامات عمارت‌ساز را اقدام به پولشویی دانست و توضیح داد: پولشویی در سطح کلان اختلاس و جعل گسترده ضمانت‌نامه‌ها از جمله مواردی است که متهم از طریق آن‌ها مبالغ کلانی را به حساب بانکی خود آورده و در جهت جلوگیری از کشف جرم از موارد اخفای جرم استفاده می‌کرده است.

وی در خصوص شگرد‌های اخفای پولشویی متهم گفت: انتقال اموال غیرمعقول به شخص ثالث به صورت صوری انتقال و صدور سند‌های صوری برای اعضای خانواده از جمله این روش‌ها به حساب می‌رود. بر حسب مستندات پرونده متهم ۱۰ فقره از پلاک‌های ثبتی را فقط در یک مورد به شخص دیگری انتقال داده است.

نماینده دادستان تهران گفت: استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر شگرد‌های متهم بوده که این افراد اغلب مدیران‌عامل برخی از شرکت‌ها هستند و بدون رعایت قوانین و مقررات از ضمانت‌نامه‌ها سوء استفاده کرده‌اند همچنین باید توجه داشته باشیم که برخی از این افراد به صورت صوری اداره شرکت را بر عهده داشته و شخص عمارت‌ساز مدیریت آن را انجام می‌داده است.

حسینی افزود: تأسیس شرکت‌های تجاری با مدیران سوری و مدیریت واقعی خود و آوردن مبالغی به این شرکت‌ها از جمله تخلفات به شمار می‌رود. متهم اظهار داشته است که یک شرکت معدنی با حمایت‌های مالی خودش تأسیس شده و هر ماه یک تا دو میلیارد وجه مورد نیاز شرکت را تأمین می‌کرده است.

وی خاطرنشان کرد: عبدالرضا کامیاب فرزند ابراهیم با حضور در جلسه بازپرسی به تاریخ ۹۳.۶.۴ اظهار داشته است به عنوان کارشناس و با دریافت حق‌الزحمه برای عمارت‌ساز اقدام به فعالیت می‌کرده و زمانی که زیان‌ده بودن برخی از شرکت‌ها را به وی اطلاع داده است.

نماینده دادستان تهران گفت: بهره‌گیری از حساب‌های بانکی شخص ثالث در حدی بوده است که در تحقیقات صورت گرفته بازپرس توانایی شناسایی آن‌ها را نداشته و پرونده همچنان مفتوح است.

وی در پایان انتقال اموالی در نیاوران، وجوه واریزی به حساب سایرین و اقوام را از جمله اتهامات وارده به عمارت‌ساز دانست و گفت:‌پرونده برای ادامه رسیدگی به جلسه دیگر موکول می‌شود.

در پایان این جلسه مقرر شد جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات متهم فردا ساعت ۱۱ در محل دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید