مسلم محمدیاران دادستان مرکز خراسان شمالی از کشته شدن یک فرد متهم به آدم ربایی در تعقیب و گریز پلیس خبر داد.
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۵
۰

مسلم محمدیاران عصر امروز از کشته شدن نفر اصلی یک پرونده آدم‌ربایی در تعقیب و گریز پلیس آگاهی خراسان شمالی خبر داد.

وی افزود: یک پرونده که بخشی از آن یک پرونده آدم ربایی بود از سه ماه گذشته با شکایت سه شاکی در دادسرای مرکز استان در جریان و در حال رسیدگی بود. متهمین و شاکیان اهل استان بودند.

دادستان بجنورد ادامه داد: چند متهم در این زمینه دستگیر شدند و مکان اختفای متهم اصلی امروز مورد شناسایی قرار گرفت و با دستور بازپرس پرونده قرار تعقیب وی صادر شد.

یاران ادامه داد: با تعقیب و گریز ماموران این متهم کیلومتر‌ها مورد تعقیب قرار گرفت و در نهایت در درگیری با ماموران کشته شد.

وی تصریح کرد: این پرونده در جریان بوده و تحقیقات ادامه داشته و نتایج کامل این تحقیقات از سوی منابع قضایی اعلام می‌شود.

مسلم محمدیاران دادستان مرکز خراسان شمالی از کشته شدن یک فرد متهم به آدم ربایی در تعقیب و گریز پلیس خبر داد.

مسلم محمدیاران عصر امروز از کشته شدن نفر اصلی یک پرونده آدم‌ربایی در تعقیب و گریز پلیس آگاهی خراسان شمالی خبر داد.

وی افزود: یک پرونده که بخشی از آن یک پرونده آدم ربایی بود از سه ماه گذشته با شکایت سه شاکی در دادسرای مرکز استان در جریان و در حال رسیدگی بود. متهمین و شاکیان اهل استان بودند.

دادستان بجنورد ادامه داد: چند متهم در این زمینه دستگیر شدند و مکان اختفای متهم اصلی امروز مورد شناسایی قرار گرفت و با دستور بازپرس پرونده قرار تعقیب وی صادر شد.

یاران ادامه داد: با تعقیب و گریز ماموران این متهم کیلومتر‌ها مورد تعقیب قرار گرفت و در نهایت در درگیری با ماموران کشته شد.

وی تصریح کرد: این پرونده در جریان بوده و تحقیقات ادامه داشته و نتایج کامل این تحقیقات از سوی منابع قضایی اعلام می‌شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید