پیشنهاد پارسینه
مسجد آقابزرگ مسجد کاشان، منسوب به ملا مهدی نراقی ملقب به آقابزرگ که به هزینه مردی نیکوکار به نام حاج محمدتقی خانبان در دوران پادشاهی محمد شاه قاجار ساخته شده است.
۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴
۰

معماری بی‌نظیر مسجد

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو