بازار سهام ، سال 97 را در حالی آغاز کرد که سال سختی را پشت سر گذاشته بود. شاخص کل در سال گذشته با ثبت بازدهی 24.7 درصدی نتوانسته بود در مقایسه با بازارهای موازی عملکرد قابل توجهی از خود نشان دهد.
۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۱
بازار سهام ، سال 97 را در حالی آغاز کرد که سال سختی را پشت سر گذاشته بود. شاخص کل در سال گذشته با ثبت بازدهی 24.7 درصدی نتوانسته بود در مقایسه با بازارهای موازی عملکرد قابل توجهی از خود نشان دهد.
۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۱
۰

بازار سهام ، سال 97 را در حالی آغاز کرد که سال سختی را پشت سر گذاشته بود. شاخص کل در سال گذشته با ثبت بازدهی 24.7 درصدی نتوانسته بود در مقایسه با بازارهای موازی عملکرد قابل توجهی از خود نشان دهد.از طرفی افت قابل توجه قیمت سهام بانکها در سال های اخیر زیان فراوانی را به سهامداران وارد کرده بود .اما سال 97 چهره ای متفاوت از سال های گذشته شد و شاخص کل از رقم 96 هزار واحد در ابتدای سال با ثبت بازدهی 117 درصدی تا پایان مهر ماه به رقم 187 هزار واحد رسید تا کام سهامداران شیرین شود.در این بین صنعت بانکداری نیز از رشد بازار عقب نمانده است. شاخص قیمت صنعت بانکداری از ابتدای سال تا پایان مهر ماه بازدهی 59 درصدی را به ثبت رسانده است که البته به دلیل بسته بودن نماد برخی بانک ها باید بازدهی این گروه را به تفکیک سهم ها نگاه کرد.در ادامه بازده برخی بانک ها در بازه زمانی مختلف ارائه می شود .

بانک تجارت از ابتدای سال تاکنون بازدهی بالای 100 درصد را به ثبت رسانده و ارزش بازار بانک از 28000 میلیارد ریال در ابتدای سال به 60000 میلیارد ریال رسیده است. جدول فوق نشان می دهد که بانک تجارت از نظر بازدهی از سایر بانک‌ها به مراتب بهتر بوده و با برنامه های بانک جهت افزایش سرمایه و خروج از زیان و بهبود عملکرد عملیاتی ، می توان انتظار داشت که رشد قیمت سهام بانک همچنان ادامه دار باشد.

صنعت بانکداری در حال حاضر با ارزش بازار 430 هزار میلیارد ریال حدود 5.6 درصد از کل ارزش بازار بورس را شامل می شود که این نسبت در سال های قبل به بالای 10 درصد نیز رسیده بود. در ادامه جدول مقایسه ای قیمت و ارزش بازار برخی بانک ها ارائه شده است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو