سفره مردم ۴۷.۵ درصد گران شد

پارسینه: براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کل کشور و برای مهر به ۴۷.۵درصد رسید.
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۴
۱
سفره مردم ۴۷.۵ درصد گران شد
براساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در پایان مهر با ۱۱.۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن به ۴۷.۵ درصد رسید. این رقم در شهریورماه ۳۶.۱ درصد محاسبه شده بود.

براین اساس نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک اول جامعه از ۳۲.۸ درصد در شهریورماه به ۴۶.۲ درصد در مهر افزایش یافته است. این رقم برای دهک دوم جامعه نیز در مهر به ۴۷.۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ۱۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

دهک سوم شاهد بالاترین تورم خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهرماه بوده به نحوی که تورم نقطه‌ای از ۳۵.۴ درصد در شهریور برای این دهک، به ۴۷.۸ درصد در ماه هفتم سال رسیده است.

درحالی که نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک چهارم در شهریورماه ۳۵.۷ درصد بود، این رقم در مهرماه به ۴۷.۷ درصد افزایش یافت. همچنین این رقم برای دهک پنجم در هفتمین ماه سال ۴۷.۵ درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن ۱۱.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

اما تورم نقطه‌ای خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک ششم از ۳۵.۹ درصد در شهریورماه به ۴۷.۳ درصد در مهرماه رسیده است.

این رقم در هفتمین ماه سال برای دهک هفتم نیز ۴۷.۳ درصد محاسبه شده است که رشدی ۱۱.۴ درصدی نسبت به شهریورماه داشته است.
پــنــجــره
نظرات بینندگان
شیرین صفوی
باز اشتباه آمار دادی ۴۷۰ درصد گران شد !!!!!
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2