آیا ملائکه، گریه و خنده دارند؟

پارسینه: فرشتگان، به سه کس از روی تعجب می‌خندند و بر سه کس از روی ترحم ودلسوزی می‌گریند
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱
۰
آیا ملائکه، گریه و خنده دارند؟

فرشتگان، به سه کس از روی تعجب می‌خندند و بر سه کس از روی ترحم ودلسوزی می‌گریند

جالب است بدانید پیامبر اکرم (ص) نیز این سوالات را از جبرئیل پرسیده اند؟

ایشان از جبرئیل پرسید آیا ملائکه، گریه و خنده دارند؟

فرمود::آری؟ به سه کس از روی تعجب می‌خندند و بر سه کس از روی ترحم ودلسوزی می‌گریند.

-اول: از کسی که سراسر روز را به سخنان چرند و پرند و (یا کارهای) بیهوده می‌گذارند، و، چون شب شود نماز عشاء خوانده و باز به بیهودگی خود ادامه می‌دهد، ملائکه می‌خندند و می‌گویند‌ای بی خبر از صبح تا شب سیر نشدی، حالا سیر می‌شوی؟

- دوم: دهقانی که بیل و کلنگ خود را برداشته و به بهانه تعمیر و اصلاح زمین خود، دیوار مشترک (بین خود و شریکش) را می‌ساید تا به سهم خود بیافزاید، ملائکه می‌خندند و می‌گویند، آن زمین به آن پهناور ترا سیر نکرد این مختصر تو را سیر می‌کند؟

- سوم: از زنی که خودش را از نامحرم در زمانی که زنده بود نمی‌پوشانید، بعد از مرگش وقتی که او را در قبر می‌گذارندبدنش را می‌پوشانند تا کسی حجم و اندامش را نبیند. ملائکه می‌خندند و می‌گویند:وقتی که مورد میل و رغبت بود او را نپوشانیدید، حالا که مورد نفرت و انزجار است او را می‌پوشانید؟

منبع: (مواعظ العددیه ص. ۱۴۴، ۱۴۵)
برچسب ها: فرشته ، فرشتگان ، خنده ، گریه
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2