درخواست یک روزنامه ایرانی از اسرائیل +سند

پارسینه: آقای مئیر عزری معاون نمایندگی اسرائیل در تهران اظهار داشته است که: داریوش همایون از او خواسته است که در روزنامه در شرف تأسیس (آیندگان) تا حدود دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری نمایند.
۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۳
۰
درخواست یک روزنامه ایرانی از اسرائیل +سند
آقای مئیر عزری معاون نمایندگی اسرائیل در تهران اظهار داشته است که: داریوش همایون از او خواسته است که در روزنامه در شرف تأسیس (آیندگان) تا حدود دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری نمایند. او ضمناً گفته است که در صورتی که این سرمایه‌گذاری عملی شود، تعهد می‌نماید که برای همیشه مطالب روزنامه را علیه اعراب و به نفع اسرائیل تنظیم نماید. داریوش همایون یازده شماره نشریه بامشاد را که در آن تفسیر‌هایی در مورد اعراب و اسرائیل بر له و علیه اعراب نوشته شده بود، ارائه داده است و خواهش کرده که آن‌ها را به وزارت امور خارجه اسرائیل بفرستد و اضافه نموده که: در سفری که به تل‌آویو کرده با مقامات وزارت امور خارجه اسرائیل راجع به این موضوع صحبت کرده و در آن وقت آن‌ها از او پشتیبانی کرده و وعده کمک داده‌اند. دایره مطبوعات: موضوع جالب و قابل توجه است در این زمینه بیشتر تحقیق شود. ۱۹ / ۷ / ۴۷
 
درخواست یک روزنامه ایرانی از اسرائیل +سند
 
درخواست یک روزنامه ایرانی از اسرائیل +سند
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2