نیروی نظامی متحدین در سوریه به خودرویی که متعلق به تروریست ها بود حمله کردند.
۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷
نیروی نظامی متحدین در سوریه به خودرویی که متعلق به تروریست ها بود حمله کردند.
۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷
۰
ارسال نظر