ویدیو| انتقاد امینی در مورد برگزاری ضعیف روز تهران توسط روابط عمومی شهرداری
پارسینه: عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری ضعیف روز تهران به روابط عمومی و معاون فرهنگی شهرداری تهران انتقاد کرد.
۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۴
۰