عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با تذکری به شهرداری بر ضرورت تعیین تکلیف بوستان دانش و طبیعت با گذشت ۱۰ سال از این طرح تاکید کرد.
۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با تذکری به شهرداری بر ضرورت تعیین تکلیف بوستان دانش و طبیعت با گذشت ۱۰ سال از این طرح تاکید کرد.
۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸
۰
ارسال نظر