در فیلم زیر کشتی‌های جنگی نبرد تاریخی جاتلند را مشاهده خواهید کرد.
۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸
در فیلم زیر کشتی‌های جنگی نبرد تاریخی جاتلند را مشاهده خواهید کرد.
۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸
۰
ارسال نظر