رئیس سازمان بیمه سلامت در گفتگو با «تلویزیون پارسینه»:
طاهر موهبتی رئیس سازمان بیمه سلامت در گفتگو با «تلویزیون پارسینه» گفت: بیمه رایگان سلامت تنها برای افراد نیازمند است.
۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۰
۰
بخش نخست گفتگو
 
بخش دوم گفتگو
رئیس سازمان بیمه سلامت در گفتگو با «تلویزیون پارسینه»:
۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۰
طاهر موهبتی رئیس سازمان بیمه سلامت در گفتگو با «تلویزیون پارسینه» گفت: بیمه رایگان سلامت تنها برای افراد نیازمند است.
بخش نخست گفتگو
 
بخش دوم گفتگو
ارسال نظر