ماده ۴۷۷ چیست؟
پارسینه: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۱
۳

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار‌های دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور‌های موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

منبع: تابناک
بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
یعنی راه های دور زدن جرم و جنایت برای افراد ویژژژژژژژه !!!!!
ناشناس
در مورد اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری باید عرض کنم که این قانون مخصوص ژن های خوب است و مردم عادی از این قانون محرومند بعنوان نمونه رئیس کل دادگستری استان همدان تحت هیچ عنوانی درخواست اعمال ماده 477 را نمیپذیرد میخواهید به هر نحو این موضوع را بررسی کنید واقعا مردم همدان جزء مردم ایران نیستند یا اینکه ژن خوب ندارند
ناشناس
بنظر بنده ماده 477 مختصص فقیر و فقرا نیست .پس باید از خدا کمک خواست .
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید