میثم ابراهیمی خواننده خوش صدای موسیقی کشورمان مهمان پارسینه بود تا حرف های ناگفته ای را بیان کند.
۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶
۱
فایل کامل مصاحبه
فایل خلاصه مصاحبه
 
 

 

میثم ابراهیمی خواننده خوش صدای موسیقی کشورمان مهمان پارسینه بود تا حرف های ناگفته ای را بیان کند.
فایل کامل مصاحبه
فایل خلاصه مصاحبه