مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازى تبریز از اعمال جریمه و کسر ۲۰ درصد قرارداد سبزقباها خبر داد.
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۲
۰
به گزارش روابط عمومى باشگاه ماشین سازى شهردارى تبریز، میرمعصوم سهرابى با اعلام این مطلب افزود: این تصمیم قبلا و به دلیل کسب نتایج ضعیف تیم در بازى‌هاى گذشته توسط هیأت مدیره باشگاه به شکل تعلیقى اتخاذ شده بود که با توجه به دو شکست اخیر برابر ذوب آهن در جام حذفى و پدیده در بازى امروز ، اعمال و اجراى آن قطعى و عملیاتى خواهد شد. 

وى تصریح کرد: بر اساس این مصوبه هیأت مدیره باشگاه ، کلیه بازیکنان ، مربیان و عوامل اجرایی تیم مشمول این جریمه ۲۰ درصدى خواهند بود. 

سهرابى در عین حال با اشاره به حمایت‌ها و همراهى هاى صادقانه مدیریت و اعضاى هیأت مدیره از بازیکنان و کادر فنى تیم از ابتداى لیگ تاکنون ، اعمال این جریمه را از اختیارات مدیریتى باشگاه دانست.
مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازى تبریز از اعمال جریمه و کسر ۲۰ درصد قرارداد سبزقباها خبر داد.
به گزارش روابط عمومى باشگاه ماشین سازى شهردارى تبریز، میرمعصوم سهرابى با اعلام این مطلب افزود: این تصمیم قبلا و به دلیل کسب نتایج ضعیف تیم در بازى‌هاى گذشته توسط هیأت مدیره باشگاه به شکل تعلیقى اتخاذ شده بود که با توجه به دو شکست اخیر برابر ذوب آهن در جام حذفى و پدیده در بازى امروز ، اعمال و اجراى آن قطعى و عملیاتى خواهد شد. 

وى تصریح کرد: بر اساس این مصوبه هیأت مدیره باشگاه ، کلیه بازیکنان ، مربیان و عوامل اجرایی تیم مشمول این جریمه ۲۰ درصدى خواهند بود. 

سهرابى در عین حال با اشاره به حمایت‌ها و همراهى هاى صادقانه مدیریت و اعضاى هیأت مدیره از بازیکنان و کادر فنى تیم از ابتداى لیگ تاکنون ، اعمال این جریمه را از اختیارات مدیریتى باشگاه دانست.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}