با ثبت دوازدهمین روز هوای پاک، ۵ درصد روزهای گذشته از سال با بهترین کیفیت هوای ممکن سپری شد.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۳
با ثبت دوازدهمین روز هوای پاک، ۵ درصد روزهای گذشته از سال با بهترین کیفیت هوای ممکن سپری شد.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۳
۰
لیلا نظری، سخنگوی شركت كنترل كیفیت هوای تهران گفت: گزارش‌های رسیده از ایستگاه‌های سنجش هوا نشان می‌دهد از ابتدای سال تاكنون، ۱۲ روز پاك بوده است كه معادل ۵ درصد روزهای گذشته از سال جاری است.

به گفته نظری از این ۱۲ روز هوای پاك، ۱۰ روز مربوط به فروردین و یک روز اردیبهشت و یک روز هم مربوط به آذر بوده است و این تعداد با توجه به الگوهای هواشناسی می‌تواند بیشتر شود.

از ابتدای سال جاری تاكنون ۱۲روز هوا پاك، ۱۹۴روز سالم، ۳۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۳روز ناسالم برای همه بوده است. 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو