رشد طلاق نگران کننده در روستاهای کشور
۰۵ دی ۱۳۸۷ - ۱۱:۱۱
۰
سرمایه : معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان روز گذشته در گفت وگو با مهر رشد طلاق در روستاهای کشور را نگران کننده دانسته و خواستار بررسی علل و عوامل این امر شد. او در ادامه گفت: «با اینکه رشد طلاق در روستاها بیش از شهرهاست اما تعداد طلاق در شهرها بیش از تعداد طلاق در روستاهاست.»

او نرخ رشد طلاق روستایی در شش ماه اول سال گذشته را 45/6 درصد و بیشترین طلاق در زنان را در گروه سنی 20 تا 24 سال و در مردان در گروه سنی 25 تا 29 سال دانست. اردشیر گراوند جامعه شناس نیز درباره رشد طلاق در روستاها می گوید: «در گذشته به خاطر وجود کنترل اجتماعی بالایی که در روستاها وجود داشت، نرخ طلاق پایین تر بود اما اکنون این نرخ افزایش یافته است.» او با مقایسه میزان طلاق در شهرها و روستاها می گوید: «در سال 75 نسبت طلاق به ازدواج در روستاها 2/4 درصد بود اما در سال 85 این رقم به 9/6 درصد رسیده است. این در حالی است که نسبت طلاق به ازدواج در شهرها در سال 75 از 2/9 درصد به 2/14 درصد در سال 85 رسیده است.»

به گفته این پژوهشگر نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور از 9/7 درصد در سال 75 به 1/12 درصد در سال 85 رسیده است.

سعید مدنی پژوهشگر نیز در این باره می گوید: «اکنون طلاق در کشور به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح است در حالی که تا یک دهه پیش این طور نبود. میزان طلاق هم در کشور از میانگین جهانی پایین تر بود.»

او در ادامه می گوید: «در حال حاضر وضعیت مشکلات اجتماعی در روستاها از همان روندی که در شهرها داشته، پیروی می کند. به این معنا که هم از نظر نوع مشکلات و هم الگوی مشکلات، شیوع روند یکسانی را در شهرها و روستاها شاهد هستیم.»

او گفت: «در حال حاضر فاصله شهر و روستا در زمینه مشکلات اجتماعی حذف شده و یکی از دلایل آن گسترش وسایل ارتباط جمعی به روستاها و دسترسی روستاییان به شهرهاست. به همین خاطر مشکلات اجتماعی به سرعت از شهرها وارد روستاها شده اند.

برای مثال اعتیاد اکنون در شهرها و روستاها الگوی کمابیش یکسانی دارد. با این حال هنوز در روستاها نرخ شیوع مشکلات اجتماعی پایین تر است.»

مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری ایران نیز درباره رشد طلاق در روستاها گفت: «با توجه به افزایش جمعیت و افزایش میزان ازدواج ها رشد طلاق تا حدی طبیعی است اما بخشی از این مساله هم به وضعیت زندگی مردم و تورم موجود در جامعه برمی گردد به طوری که به خاطر وجود تورم و پایین آمدن درآمد روستاییان فشارهای زندگی بیشتر شده و زندگی منجر به طلاق می شود.»
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید