مهدی هاشمی نسب بازیکنی است که علی پروین درباره اش گفته:" ما مثل این پسر می خوایم واسه بازی با ستاره ها. سفت بازی می کنه."
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۱
۰

هاشمی نسب: همه شده ایم فردین که دایی و کریمی را آشتی بدهیم


او احتمالا یکی از بازیکنان کلیدی خط دفاعی ایران مقابل ستاره های دنیا خواهد بود چون در این سال ها در مسابقات مختلف نفر اول است و بازی می کند.

گفت و گوی خواندنی خبرآنلاین با هاشمی نسب را در زیر مشاهده می کنید:

همیشه می گویی توپ هم رد شود، بازیکن نباید رد شود. در بازی با ستاره ها هم این شکلی بازی می کنی؟
والا من هر جا بودم، با تمام وجود بازی کردم. حتی در محلمان که بازی می کردیم، دوست نداشتم ببازم. الان با بچه های داداشم هم بازی می کنم، باید برنده شوم. شده آنها را در زمین می زنم تا نگذارم بنده باشند. من این شکلی هستم.
زانوی کسی را دستش ندهید!
(خنده) مهدی هاشمی نسب که نامردی بازیکنی را نمی زند. قرار نیست در این بازی هم نامردی کسی را بزنم.
به نظر می رسد استقبال خوبی هم از این مسابقه خواهد شد.
مردم ما از فوتبال دلزده شده اند. اگر به ورزشگه بیایند واقعا دمشان گرم. فکر می کنم یکسری ها می آیند که بازیکنان قدیمی محبوب شان را ببیند. یکی مثل عابدزاده بعد از سال ها می خواهد در آزادی بازی کند یا خیلی های دیگر. یکسری از مردم که فوتبالزده شده اند می آیند تا این ستاره های خارجی را ببینند.
ماجرای دایی و کریمی هم جالب بود. شما که دوست مشترک هر دو هستید، فکر نمی کنید اگر این اتفاق ها نمی افتاد و هر دو بازی می کردند، بهتر بود؟
والا این یک مسئله شخصی است و به من و امثال من ربطی ندارد. شاید دایی و کریمی دوست ندارند کسی میانجیگری هستند و آشتی شان بدهند. آنها دو تا از خوب های فوتبال ایران هستند. به نظرم ما نباید کاری به این مسئله داشته باشیم.

دایی یک بار گفته بود اصلا چرا باید من و کریمی حتما آشتی باشیم؟
خب راست می گوید دیگر. شاید نظر کریمی هم همین باشد. آنها آشتی کنند چه اتفاقی می افتد؟ مگر هر روز با هم در ارتباط هستند؟ سال تا سال همدیگر را نمی بینند. ولی چه اصرار است که بخواهیم دست شان را بگیریم و آشتی شان دهیم؟ ماها که می خواهیم دست شان را بگیریم و آشتی بدهیم، خودمان با هزار نفر مشکل داریم. یکی باید دست ما را بگیرد و با این و آن آشتی داده. والا به خدا حقیقت است. همه شده ایم فردین که کریمی و دایی را آشتی بدهیم. من خودم را درست کنم و مشکلی نداشته باشم، شاهکار کرده ام. اول خودمان انسان باشیم بعد بیائیم دست کریمی و دایی را بگیریم و آشتی بدهیم. ما خودمان هزار و یک مشکل داریم و آن وقت دنبال حل کردن مشکل دیگران هستیم؟!
به هر حال حیف است که بازیکنان محبوب اینقدر رابطه بدی داشته باشند.
ما در این فوتبال بازیکن محبوب به اندازه انگشت دو دست نداریم. بقیه سرشناس هستند نه محبوب. شاید تعداد محبوب های فوتبال ما نهایتا 10 نفر شود. آن هم تازه درجه بندی دارد. اینقدر گفتیم محبوبیت محبوبیت که بعضی ها در این فوتبال دارند سر و کله می شکنند و می خواهند هر جور شده در فوتبال پست بگیرند.
شاید منظور شما از محبوب یکی مثل حجازی است.
دقیقا. ما مثل حجازی شاید به زور 10 نفر داشته باشیم. بقیه الکی خودشان را گنده می کنند. محبوبیت که اینطوری به دست نمی آید. شما چکار کردید که می خواهید محبوب باشید؟ محبوبیت به گل زدن نیست و شرایط خاصی دارد. خدا می داند چه کسانی می توانند محبوب باشند.
به علی کریمی گفته اید دنبال شماره 8 نیاید؟
نه بابا، علی اسطوره ملی ماست. با او شوخی کردم و خبرنگاران شنیدند. من به علی گفتم اینجا دنبال شماره 8 نباش که خندید و گفت من 888 می پوشم. وگرنه من که دنبال پیراهن نیستم. شماره 8 مال علی است.


مهدی هاشمی نسب بازیکنی است که علی پروین درباره اش گفته:" ما مثل این پسر می خوایم واسه بازی با ستاره ها. سفت بازی می کنه."

هاشمی نسب: همه شده ایم فردین که دایی و کریمی را آشتی بدهیم


او احتمالا یکی از بازیکنان کلیدی خط دفاعی ایران مقابل ستاره های دنیا خواهد بود چون در این سال ها در مسابقات مختلف نفر اول است و بازی می کند.

گفت و گوی خواندنی خبرآنلاین با هاشمی نسب را در زیر مشاهده می کنید:

همیشه می گویی توپ هم رد شود، بازیکن نباید رد شود. در بازی با ستاره ها هم این شکلی بازی می کنی؟
والا من هر جا بودم، با تمام وجود بازی کردم. حتی در محلمان که بازی می کردیم، دوست نداشتم ببازم. الان با بچه های داداشم هم بازی می کنم، باید برنده شوم. شده آنها را در زمین می زنم تا نگذارم بنده باشند. من این شکلی هستم.
زانوی کسی را دستش ندهید!
(خنده) مهدی هاشمی نسب که نامردی بازیکنی را نمی زند. قرار نیست در این بازی هم نامردی کسی را بزنم.
به نظر می رسد استقبال خوبی هم از این مسابقه خواهد شد.
مردم ما از فوتبال دلزده شده اند. اگر به ورزشگه بیایند واقعا دمشان گرم. فکر می کنم یکسری ها می آیند که بازیکنان قدیمی محبوب شان را ببیند. یکی مثل عابدزاده بعد از سال ها می خواهد در آزادی بازی کند یا خیلی های دیگر. یکسری از مردم که فوتبالزده شده اند می آیند تا این ستاره های خارجی را ببینند.
ماجرای دایی و کریمی هم جالب بود. شما که دوست مشترک هر دو هستید، فکر نمی کنید اگر این اتفاق ها نمی افتاد و هر دو بازی می کردند، بهتر بود؟
والا این یک مسئله شخصی است و به من و امثال من ربطی ندارد. شاید دایی و کریمی دوست ندارند کسی میانجیگری هستند و آشتی شان بدهند. آنها دو تا از خوب های فوتبال ایران هستند. به نظرم ما نباید کاری به این مسئله داشته باشیم.

دایی یک بار گفته بود اصلا چرا باید من و کریمی حتما آشتی باشیم؟
خب راست می گوید دیگر. شاید نظر کریمی هم همین باشد. آنها آشتی کنند چه اتفاقی می افتد؟ مگر هر روز با هم در ارتباط هستند؟ سال تا سال همدیگر را نمی بینند. ولی چه اصرار است که بخواهیم دست شان را بگیریم و آشتی شان دهیم؟ ماها که می خواهیم دست شان را بگیریم و آشتی بدهیم، خودمان با هزار نفر مشکل داریم. یکی باید دست ما را بگیرد و با این و آن آشتی داده. والا به خدا حقیقت است. همه شده ایم فردین که کریمی و دایی را آشتی بدهیم. من خودم را درست کنم و مشکلی نداشته باشم، شاهکار کرده ام. اول خودمان انسان باشیم بعد بیائیم دست کریمی و دایی را بگیریم و آشتی بدهیم. ما خودمان هزار و یک مشکل داریم و آن وقت دنبال حل کردن مشکل دیگران هستیم؟!
به هر حال حیف است که بازیکنان محبوب اینقدر رابطه بدی داشته باشند.
ما در این فوتبال بازیکن محبوب به اندازه انگشت دو دست نداریم. بقیه سرشناس هستند نه محبوب. شاید تعداد محبوب های فوتبال ما نهایتا 10 نفر شود. آن هم تازه درجه بندی دارد. اینقدر گفتیم محبوبیت محبوبیت که بعضی ها در این فوتبال دارند سر و کله می شکنند و می خواهند هر جور شده در فوتبال پست بگیرند.
شاید منظور شما از محبوب یکی مثل حجازی است.
دقیقا. ما مثل حجازی شاید به زور 10 نفر داشته باشیم. بقیه الکی خودشان را گنده می کنند. محبوبیت که اینطوری به دست نمی آید. شما چکار کردید که می خواهید محبوب باشید؟ محبوبیت به گل زدن نیست و شرایط خاصی دارد. خدا می داند چه کسانی می توانند محبوب باشند.
به علی کریمی گفته اید دنبال شماره 8 نیاید؟
نه بابا، علی اسطوره ملی ماست. با او شوخی کردم و خبرنگاران شنیدند. من به علی گفتم اینجا دنبال شماره 8 نباش که خندید و گفت من 888 می پوشم. وگرنه من که دنبال پیراهن نیستم. شماره 8 مال علی است.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید