سازمان لیگ با صدور ابلاغیه‌ای در مورد نشست‌های خبری قبل و بعد از بازی بر رعایت مسائل اخلاقی، دوری از حاشیه و افشاگری در این نشست‌ها تاکید کرد.
۰۳ آبان ۱۳۹۲ - ۰۶:۱۵
۰
سازمان لیگ با صدور ابلاغیه‌ای در مورد نشست‌های خبری قبل و بعد از بازی بر رعایت مسائل اخلاقی، دوری از حاشیه و افشاگری در این نشست‌ها تاکید کرد.

سازمان لیگ فوتبال ایران بدنبال بروز مشکلاتی در جریان برگزاری کنفرانس های خبری قبل و بعد از بازی های لیگ برتر که از سوی برخی از مربیان بوجود آمده است،  برای برقراری آرامش در فوتبال کشور و جلو گیری از منحرف شدن مسیر این مصاحبه ها به مسائل حاشیه ای و اتهام زنی، ابلاغیه ای را به باشگاه های لیگ برتر ارسال کرده است.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ در این ابلاغیه  به موارد مهم و لازم اجرایی اشاره شده که اجرای آن برای مدیران باشگاه ها ،کادر فنی و خبرنگاران الزامی است .
 
موارد این ابلاغیه  بشرح ذیل است:
 
1-سرمربیان باید در نشست های خبری حاضر شوند.
 
2-مدیر رسانه ای باشگاها باید در کنفرانس های خبری از طرح سوالات غیر از موارد مرتبط با  آن بازی جلوگیری کند.
 
3-زمان نشست خبری پیش و پس از هر بازی به مدت 15 دقیقه است.
 
4-نشست خبری با هدف پرداختن به مسائل فنی بازی ها لیگ برتر برگزار می شود و مربیان باید درباره شرایط فنی تیمشان صحبت کنندو از پرداختن به مسائلی غیر از بازی مورد نظر خوداری کنند.
 
5 -کادر فنی باشگاه ها از هر گونه مصاحبه که منجر به اتهام زنی،افشاگری،تشویش اذهان عمومی جامعه و هواداران که دارای بار حقوقی هستند پرهیز کنند و اگر اسناد و مدارک مستدل برای افراد وجود دارد ظرف مدت 48 ساعت به حراست یا کمیته انضباطی فدراسیون و یا  کمیته نظارت و ارزشیابی سازمان لیگ تحویل شود.
 
6-در صورت رعایت نکردن موارد فوق از سوی مدیران،کادر فنی وبازیکنان ، متخلفان با جریمه و محرومیت روبرو خواهند شد.
 
7- سرمربیان در نشست های خبری نباید به افراد غایب و کسانی که در جلسه امکان دفاع از خود را ندارند، اتهام بزنند و مطالبی را مطرح کنند که جنبه حقوقی و قضایی دارد.
 
8-خبرنگاران و اصحاب رسانه در نشست های خبری  از طرح سوالاتی که پاسخ آن منجر به اتهام زنی به دیگران است خوداری کنند.
 
9- سازمان لیگ فوتبال از ورود افراد متفرقه در نشست های خبری جلوگیری به عمل می آورد.
 
10-همراه داشتن کارت خبرنگاری برای خبرنگاران جهت حضور در کنفرانس های خبری الزامی است.
 
در پایان این ابلاغیه  آمده است از مدیران باشگاه ها، کادر فنی، بازیکنان، اصحاب رسانه و اشخاص حقیقی و حقوقی و درخواست می شود با رعایت موارد فوق در تلطیف فضای رفتاری و اخلاقی فوتبال مساعدت کنند.
سازمان لیگ با صدور ابلاغیه‌ای در مورد نشست‌های خبری قبل و بعد از بازی بر رعایت مسائل اخلاقی، دوری از حاشیه و افشاگری در این نشست‌ها تاکید کرد.
سازمان لیگ با صدور ابلاغیه‌ای در مورد نشست‌های خبری قبل و بعد از بازی بر رعایت مسائل اخلاقی، دوری از حاشیه و افشاگری در این نشست‌ها تاکید کرد.

سازمان لیگ فوتبال ایران بدنبال بروز مشکلاتی در جریان برگزاری کنفرانس های خبری قبل و بعد از بازی های لیگ برتر که از سوی برخی از مربیان بوجود آمده است،  برای برقراری آرامش در فوتبال کشور و جلو گیری از منحرف شدن مسیر این مصاحبه ها به مسائل حاشیه ای و اتهام زنی، ابلاغیه ای را به باشگاه های لیگ برتر ارسال کرده است.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ در این ابلاغیه  به موارد مهم و لازم اجرایی اشاره شده که اجرای آن برای مدیران باشگاه ها ،کادر فنی و خبرنگاران الزامی است .
 
موارد این ابلاغیه  بشرح ذیل است:
 
1-سرمربیان باید در نشست های خبری حاضر شوند.
 
2-مدیر رسانه ای باشگاها باید در کنفرانس های خبری از طرح سوالات غیر از موارد مرتبط با  آن بازی جلوگیری کند.
 
3-زمان نشست خبری پیش و پس از هر بازی به مدت 15 دقیقه است.
 
4-نشست خبری با هدف پرداختن به مسائل فنی بازی ها لیگ برتر برگزار می شود و مربیان باید درباره شرایط فنی تیمشان صحبت کنندو از پرداختن به مسائلی غیر از بازی مورد نظر خوداری کنند.
 
5 -کادر فنی باشگاه ها از هر گونه مصاحبه که منجر به اتهام زنی،افشاگری،تشویش اذهان عمومی جامعه و هواداران که دارای بار حقوقی هستند پرهیز کنند و اگر اسناد و مدارک مستدل برای افراد وجود دارد ظرف مدت 48 ساعت به حراست یا کمیته انضباطی فدراسیون و یا  کمیته نظارت و ارزشیابی سازمان لیگ تحویل شود.
 
6-در صورت رعایت نکردن موارد فوق از سوی مدیران،کادر فنی وبازیکنان ، متخلفان با جریمه و محرومیت روبرو خواهند شد.
 
7- سرمربیان در نشست های خبری نباید به افراد غایب و کسانی که در جلسه امکان دفاع از خود را ندارند، اتهام بزنند و مطالبی را مطرح کنند که جنبه حقوقی و قضایی دارد.
 
8-خبرنگاران و اصحاب رسانه در نشست های خبری  از طرح سوالاتی که پاسخ آن منجر به اتهام زنی به دیگران است خوداری کنند.
 
9- سازمان لیگ فوتبال از ورود افراد متفرقه در نشست های خبری جلوگیری به عمل می آورد.
 
10-همراه داشتن کارت خبرنگاری برای خبرنگاران جهت حضور در کنفرانس های خبری الزامی است.
 
در پایان این ابلاغیه  آمده است از مدیران باشگاه ها، کادر فنی، بازیکنان، اصحاب رسانه و اشخاص حقیقی و حقوقی و درخواست می شود با رعایت موارد فوق در تلطیف فضای رفتاری و اخلاقی فوتبال مساعدت کنند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}