تست دو بازیکن فوتبال ایران که طی روز‌های گذشته صورت گرفته مثبت اعلام شد.

با اعلام مهرزاد خلیلیان تست کرونای ۲ بازیکن که طی روز‌های گذشته این آزمایش را پست سر گذاشتند مثبت اعلام شد.

وی افزود: البته این بازیکنان بهبود پیدا کردند و بدن آن‌ها تا یک سال ایمن خواهد بود و می‌توانند بازی کنند.